Catrentalstore.com – käyttöehdot

Tervetuloa catRentalStore.com  portaaliin, Caterpillar Inc.  yhtiön verkkosivustolle. Nämä käyttöehdot (jäljempänä ”käyttöehdot”) säätelevät tapaa, jolla voit käyttää www.catRentalStore.com-sivustoa (jäljempänä ”sivusto” tai ”sivustot”), mukaan lukien kaikkia tietoja, tekstiä, grafiikoita, käyttöliittymiä, visuaalisia liittymiä, valokuvia, tavaramerkkejä, logoja, ääniä, musiikkia, kuvitusta ja tietokonekoodia, jotka ovat käytettävissä sivustoilla tai niiden kautta (jäljempänä ”Sisältö”). Tämä on sopimus sinun tai edustamasi yhteisön (jäljempänä ”sinä”) ja Caterpillar Inc -yhtiön (yhdessä sen sellaisten tytäryhtiöiden kanssa, jotka saattavat tarjota sivustoja käyttöösi, jäljempänä ”Caterpillar” ja ”me”) välillä. Caterpillar Inc on Yhdysvaltain Delawaresta lähtöisin oleva yhtiö, jonka pääkonttorin osoite on 100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61219, Yhdysvallat. Caterpillar myöntää sinulle sivustojen käyttöoikeuden yksinomaan sillä edellytyksellä, että hyväksyt kaikki näiden käyttöehtojen sisältämät ehdot muutoksitta.

Caterpillar säilyttää kaikkien Caterpillarin omistamien tekstien, graafisten kuvien ja ohjelmistojen tekijänoikeudet ja antaa sinulle luvan tällä sivustolla julkaistujen asiakirjojen sähköiseen kopiointiin ainoastaan tietojen siirtämistä ja tarkastelua varten. Minkään tällä sivustolla olevien tiedostojen peilaaminen, muokkaaminen tai muunteleminen muulla tavalla uudelleenjulkaisua varten tai sivuston sisältämien tietojen tulostaminen ei ole sallittua ilman Caterpillarilta saatua kirjallista lupaa. Edellä nimenomaisesti mainittuja tapauksia lukuun ottamatta mitään tämän sivuston sisältöä ei pidä tulkita siten, että se antaisi minkäänlaista käyttöoikeutta tai muita oikeuksia minkään Caterpillarin tekijänoikeuden, patentin tai tavaramerkin suhteen.

CAT, CATERPILLAR, niitä vastaavat logot, ”Caterpillar Yellow” ja ”Power Edge” -mallisuoja sekä kaikki tällä sivustolla käytetyt yhtiön ja tuotteiden tunnisteet ovat Caterpillarin tavaramerkkejä, eikä niitä saa käyttää ilman lupaa. Cat ja Caterpillar ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629, Yhdysvallat.

Oikeudelliset ilmoitukset

CATERPILLAR INC. TOIMITTAA tämän julkaisun sisältämät tiedot, mukaan lukien tekstin, kuvat ja linkit, SELLAISINAAN JA VAIN KÄYTÄNNÖN SYISTÄ JÄLLEENMYYJIENSÄ JA ASIAKKAIDENSA KÄYTTÖÖN EIKÄ ANNA MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA. Caterpillar Inc. ei ota mitään vastuusta virheistä tai puuttuvista tiedosta tässä julkaisussa tai muissa asiakirjoissa, joihin tässä julkaisussa viitataan tai jotka on linkitetty tähän julkaisuun. Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä tai muita virheellisyyksiä, ja kaikkia tuotteita ja palveluita, joihin tässä julkaisussa viitataan, ei välttämättä ole saatavilla kaikilla alueilla. Näihin tietoihin tehdään säännöllisesti muutoksia, ja Caterpillar voi milloin tahansa muuttaa tässä julkaisussa kuvattuja tuotteita tai palveluita. Ota yhteyttä paikalliseen Caterpillar-jälleenmyyjään ja pyydä lisätietoja sen sijaan, että luottaisit pelkästään tämän julkaisun sisältämiin tietoihin.

Jos lähetät suoraan Caterpillarille kommentteja, kysymyksiä, ehdotuksia, ideoita tai vastaavia tietoja, jotka koskevat tätä verkkosivustoa tai Caterpillarin tuotteita ja palveluja, hyväksyt, että tällaiset tiedot katsotaan ei-luottamuksellisiksi, että Caterpillarilla ei ole velvollisuutta vastata sinulle ja että Caterpillarilla on rajoittamaton oikeus tietojen kopiointiin, käyttöön, paljastamiseen ja jakamiseen muille osapuolille. Tämä pitää sisällään rajoituksetta myös tällaisia tietoja sisältävien tuotteiden kehittämisen, valmistamisen ja markkinoinnin.

***********************

Netscape on Netscape Communications Corporationin rekisteröity tavaramerkki ja Netscape Navigator  logo on Netscape Communications Corporationin tavaramerkki. Microsoft on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki ja Internet Explorer on Microsoft Corporationin tavaramerkki. Acrobat ja Acrobat-logo ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä. Apple ja QuickTime ovat Apple Computer Inc:n tavaramerkkejä. Mitään näiden verkkosivujen sisältämiä tietoja ei pidä tulkita siten, että ne antaisivat mitään oikeuksia näiden tavaramerkkien käyttöön.