Gebruiksvoorwaarden van catrentalstore.com

Welkom bij catRentalStore.com, een website van Caterpillar Inc. Deze algemene voorwaarden ( "Algemene voorwaarden ") regelen uw toegang tot en gebruik van www.catRentalStore.com (de "Website " of "Websites, " inclusief alle gegevens, tekst, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, merken, logo's, geluiden, muziek, artwork en computercode beschikbaar gesteld door of via de Websites ( "Content "). Dit is een overeenkomst tussen u en de organisatie die u vertegenwoordigt ( "u ") en Caterpillar Inc., een onderneming van Delaware met kantoren gelegen op 100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61219 (samen met onze dochterondernemingen die alle Websites voor u beschikbaar kunnen maken, "Caterpillar, " "wij, " "ons " of "onze "). Caterpillar is bereid om u toegang tot en gebruik van de Websites toe te staan na acceptatie van alle bepalingen en voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden zonder enige wijziging.

 

General Information  |  Cookieverklaring  |  Privacyverklaring  |  COPYRIGHT 

 

Caterpillar behoudt alle auteursrechten op alle tekst, afbeeldingen en software die het eigendom zijn van Caterpillar en geeft u hierbij toestemming om documenten die op deze website zijn gepubliceerd, elektronisch te kopiëren, met als doel uitsluitend het overdragen of bekijken van de informatie. U mag bestanden van deze website niet kopiëren, wijzigen of op andere wijze aanpassen om deze opnieuw uit te zenden en de informatie in deze bestanden niet afdrukken zonder de schriftelijke toestemming van Caterpillar. Behalve voor zover uitdrukkelijk hierboven bepaald, zal niets hierin worden opgevat als het toekennen van enige licentie of enig recht onder een auteursrecht, patent of handelsmerk van Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo’s, "Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Cat en Caterpillar zijn gedeponeerde handelsmerken van Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629.

Wettelijke kennisgevingen

De informatie in deze publicatie, inclusief tekst, afbeeldingen en koppelingen, wordt DOOR CATERPILLAR INC. AANGEBODEN "ZOALS DEZE IS", UITSLUITEND ALS SERVICE AAN ZIJN DEALERS EN KLANTEN, ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET NIET MAKEN VAN INBREUK. Caterpillar Inc. accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten of omissies in deze publicatie of andere documenten waarnaar verwezen wordt in of die gekoppeld zijn aan deze publicatie. Deze publicatie zou technische of andere onnauwkeurigheden kunnen bevatten en niet alle producten of diensten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn overal verkrijgbaar. Periodiek worden wijzigingen aan de informatie toegevoegd en Caterpillar kan de producten of diensten die in deze publicatie worden beschreven, op elk willekeurig moment wijzigen. Neem contact op met uw plaatselijke Caterpillar dealer voor meer informatie voordat u vertrouwt op informatie in deze publicatie.

Wanneer u rechtstreeks op Caterpillar wilt reageren met opmerkingen, vragen, suggesties, ideeën en dergelijke die te maken hebben met deze website of Caterpillar producten en diensten, gaat u ermee akkoord dat dergelijke informatie als niet-vertrouwelijk wordt gezien en Caterpillar geen verplichting heeft om te reageren. Ook staat het Caterpillar dan vrij de informatie zonder beperkingen te reproduceren, te gebruiken, bekend te maken en te verspreiden naar anderen, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten waarin dergelijke informatie is opgenomen.

***********************

Netscape is een gedeponeerd handelsmerk en het Netscape Navigator-logo is een handelsmerk van Netscape Communications Corporation. Microsoft is een gedeponeerd handelsmerk en Internet Explorer is een handelsmerk van Microsoft Corporation. Acrobat en het Acrobat-logo zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. Apple en QuickTime zijn handelsmerken van Apple Computer Inc. Niets op deze webpagina's dient te worden opgevat als het toekennen of toestaan van rechten op het gebruik van dergelijke handelsmerken.