catrentalstore.com kullanım şartları

Bir Caterpillar Inc. web sitesi olan catRentalStore.com sitesine hoş geldiniz. Bu şartlar ve koşullar ("Kullanım Şartları"), www.catRentalStore.com (tüm veriler, metinler, grafikler, kullanıcı arayüzleri, görsel arayüzler, fotoğraflar, ticari markalar, logolar, sesler, müzikler, çizimler ve Siteler tarafından veya aracılığıyla erişilen bilgisayar kodları ("İçerik") dahil olmak üzere " Sitesi " veya "Siteleri ") sitesine erişiminizi ve bu siteyi kullanımınızı yönetir. Bu, siz veya temsil ettiğiniz kuruluş ("siz ") ile 100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61219 adresinde ofisleri bulunan bir Delaware şirketi olan Caterpillar Inc. (herhangi bir Siteye erişmenizi sağlayabilecek bağlı kuruluşlarımızla birlikte "Caterpillar, " "biz, " "bize, " veya "bizim ") arasında bir anlaşmadır. Caterpillar, bu Kullanım Şartları'nda yer alan tüm hüküm ve koşulları olduğu gibi kabul etmeniz halinde tarafınıza Sitelerin erişim ve kullanım hakkını vermeye hazırdır.

 

SİTELERDEN HERHANGİ BİRİNE ERİŞTİĞİNİZDE VEYA SİTEYİ KULLANDIĞINIZDA BU KULLANIM ŞARTLARI'NA BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ VE SİTELERE ERİŞME VE SİTELERİ KULLANMA YETKİNİZ OLDUĞUNU, BU KULLANIM ŞARTLARI'NA YASAL BİR ŞEKİLDE GİREBİLDİĞİNİZİ VE TEMSİL ETTİĞİNİZ HERHANGİ BİR KURULUŞU YASAL OLARAK BAĞLADIĞINIZI TEMSİL EDERSİNİZ. BU KULLANIM ŞARTLARI'NI VEYA DAHA SONRA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERİ KABUL ETMİYORSANIZ BU SİTEYE ERİŞMEYİN, SİTEDE GEZİNMEYİN VEYA SİTEYİ KULLANMAYIN.

 

Bu Kullanım Şartları'nı tamamen kendi takdirimize bağlı olarak her an güncelleyebilme veya değiştirebilme hakkını saklı tutarız. Bu değişiklikler, www.catRentalStore.com adresinde paylaşıldığı andan itibaren Sitelere ve İçeriğe yönelik erişiminiz ve kullanımınız için geçerli hale gelir. Bu Kullanım Şartları'na yapılan herhangi bir değişikliğin paylaşılmasının ardından Sitelere erişmeye ve Siteleri kullanmaya devam etmeniz bu değişiklikleri kabul ettiğinizi gösterir. Lütfen http://www.catRentalStore.com adresine giderek dilediğiniz an bu Kullanım Şartları'nın en güncel versiyonunu inceleyin.

 

AĞ TABANLI SİTELER VE E-SİTELER

Caterpillar, cat.com sitesini Caterpillar ve bağlı kuruluşları tarafından yönetilen birçok ağ tabanlı web sitesinin girişi olarak kullanır ("Ağ Tabanlı Siteler "). Bu Kullanım Şartları'nda aksini belirten herhangi bir ifade dikkate alınmaksızın, belirli Ağ Tabanlı Siteler için ek veya farklı hüküm ve koşullar geçerli olabilir. Mevcutsa bu ek veya farklı hüküm ve koşullar, ilgili Ağ Tabanlı Sitede paylaşılacaktır. Bir Ağ Tabanlı Site, ek veya farklı şart ve koşullar uygulamışsa söz konusu Ağ Tabanlı Sitenin hükümleri, bu Kullanım Şartları'yla çelişmesi durumunda geçerli olacaktır. Burada açıklandığı gibi açıkça değiştirilmedikçe veya hükümsüz kılınmadıkça bu Kullanım Şartları tüm Ağ Tabanlı Siteler için geçerlidir ve o sitelerdeki kullanımınızı kontrol eder.

 

Caterpillar temsilcileri bağımsız kurumlardır ve bağımsız işletilirler. Caterpillar temsilcileri Caterpillar'ın aracıları değildir. CatRentalStore.com, her bir Caterpillar temsilcisi tarafından sağlanan girdi ve verilere dayalı temsilciye özgü bilgileri sağlayan "eSite'leri " de bünyesinde barındırır. Örneğin: catRentalStore.com/altorfer.

 

Her Caterpillar temsilcisinin size ürünlerimizi kiraladığı kira koşulları (fiyatlar da dahil) bu temsilciler tarafından bağımsız olarak belirlenir.

 

catRentalStore.com aynı zamanda, Caterpillar web sitesi olmayan temsilci web sitelerine giden bağlantılar da sunabilir. Caterpillar, temsilci web sitelerinin içeriğini, kullanılabilirliğini, çalışmasını veya performansını kontrol etmez ve bunlar üzerinde herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

 

SİTE KULLANIMI

Yalnızca bu Kullanım Şartları'na uygun olarak Sitelere erişebilir ve Siteleri kullanabilirsiniz. Çevrimiçi davranış, çevrimiçi içerik ve Birleşik Devletler'e/Birleşik Devletler'den ve kendi ikamet ettiğiniz ülkeye/ülkeden veri aktarımı için geçerli olan yasalar, kurallar ve düzenlemeler dahil olmak üzere Sitelere erişme ve Siteleri kullanmaya ilişkin tüm geçerli yasalara, kurallara, düzenlemelere ve Caterpillar politikalarına sıkı sıkıya uymanız gerekmektedir. Buna ek olarak aşağıdakileri yapmanız yasaktır:

Bir Site aracılığıyla kasıtlı olarak kullanıma sunulmayan herhangi bir malzeme, belge ya da bilgiyi edinme veya edinmeye çalışma ("ayrıntılı bağlantı ", "sayfadan veri çıkarma ", "robot ", "veri toplayıcı " ya da diğer otomatik cihaz, program, algoritma veya metot ya da benzer veya eşdeğer herhangi bir manuel işlem kullanma dahil) amaçlı olarak herhangi bir Sitenin herhangi bir kısmına erişme, bu kısımları iktisap etme, kopyalama veya gözetleme ya da herhangi bir şekilde bir Sitenin gezinme yapısını veya sunumunu çoğaltma ya da atlatma.

Herhangi bir Siteye ya da sunucuya bağlı bir Site veya diğer sistem ya da ağların herhangi bir kısmına ya da özelliğine yetkisiz erişim elde etmeye çalışma (bilgisayar korsanlığı, şifre "toplama " veya diğer kanunsuz yolları kullanarak).

Herhangi bir Siteye bağlı bir site veya ağın zayıflığını araştırma, tarama veya test etme ya da herhangi bir Siteye bağlı bir Site veya ağdaki güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini aşma.

Herhangi bir Sitenin diğer kullanıcı veya ziyaretçilerinin ya da diğer Caterpillar müşterilerinin bilgilerini geriye doğru arama, izini sürme veya araştırma (kişisel kimlik numarası ya da bilgiler dahil olup bunlarla sınırlı olmaksızın).

Bir Sitenin veya Caterpillar'ın sistemleri ya da ağlarının veya herhangi bir Siteye ya da Caterpillar'a bağlı sistemlerin ve ağların altyapısında makul olmayan ya da orantısız derecede büyük yük oluşturacak eylemlerde bulunma.

Bir Sitenin veya herhangi bir Sitede gerçekleştirilen ticari işlemlerin düzgün çalışmasını veya diğer kişilerin Siteleri kullanmasını engelleme ya da engellemeyi denemek için herhangi bir cihaz, yazılım ya da kalıp kullanma.

Caterpillar'a veya diğer kişi ya da kuruluşların (herhangi bir Sitenin diğer kullanıcıları dahil) emtia menfaatine zarar verecek virüs ya da diğer teknolojileri dağıtma.

Ücret yapımızı, faturalama sürecini veya Caterpillar'a ya da onun temsilci veya iş ortaklarına ödenecek ücretleri çevreleme veya manipüle etme.

Herhangi bir Sitede veya Site yoluyla Caterpillar'a yolladığınız mesaj ya da iletilerin kaynağını gizlemek için tanımlayıcıları zorlama veya manipüle etme.

Başka biriymiş veya başka birini temsil ediyormuş gibi davranma ya da diğer kişi veya kuruluşları taklit etme.

Bir Siteyi işbu Kullanım Şartlarında yasaklanan, yasa dışı herhangi bir amaç için kullanma ya da yasa dışı eylemlerin veya Caterpillar'ın ya da başkalarının haklarına zarar veren diğer eylemlerin gerçekleştirilmesini teşvik etme.

 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

İşbu Kullanım Şartlarında yer alan "Lisansın Verilmesi " başlığı altında açıkça ifade edilmediği sürece aşağıdakileri kabul ve tasdik edersiniz:

Caterpillar; Siteler ve İçerik ile bağlantılı veya ilgili tasarım, yapı, seçim, koordinasyon, ifade, "görünüm ve his " ve ilgili İçeriklerin veya Sitelerde ("Caterpillar IP ") barındırılanların düzenlenmesi dahil olup bunlarla sınırlı kalmaksızın şu an yürürlükte olan veya gelecekte yürürlüğe girecek dünya genelinde geçerli ("Fikri Mülkiyet Hakları ") patent yasası, telif hakkı yasası, ticari sır yasası, ticari marka yasası altındaki tüm haklara, diğer tüm mülki ve manevi haklara ve tüm uygulama, yenileme, uzatma ve kısıtlama haklarına sahiptir ya da bunları lisanslar.

Herhangi bir Site veya İçerik ile bağlantılı veya ilgili Fikri Mülkiyet Haklarında bir hakkınız, lisansınız ya da menfaatiniz yoktur.

Caterpillar; ödemesi tarafınızca yapılmış ve sizin Fikri Mülkiyet Haklarınızla benzerlik gösterse bile Caterpillar IP'si üzerinde bir kişi tarafından yapılan tüm değiştirme, iyileştirme, güncelleme, geliştirme, türemiş çalışma ve diğer değişikliklere (bununla sınırlı olmamakla birlikte sizin tarafınızdan veya aracılığınızla sağlanan fikirlerin, yöntemlerin veya işlemlerin kapsama dahil edilmesi de dahil olmak üzere) ilişkin tüm hak, unvan ve çıkarlara sahiptir. Bu tür Fikri Mülkiyet Haklarına ilişkin tüm hakları, sınırlama olmaksızın dahil olmak üzere Site veya İçerikten doğan ya da bunlarla ilgili patent başvurularını, patentleri, manevi hakları ve telif haklarını, sınırlama olmaksızın Caterpillar'a atamak (işbu anlaşmayla bunları Caterpillar'a atamış olursunuz) da dahil olmak üzere bu tür sahiplikleri Caterpillar'a devretmek için tüm gerekli eylemleri üstlenirsiniz.

Herhangi bir Site veya İçeriğin hiçbir kısmı, Caterpillar'ın önceden alınan açık ve yazılı izni olmadan herhangi bir ticari işletme için yayınlama veya dağıtım amacıyla başka herhangi bir bilgisayara, sunucuya, web sitesine ya da başka bir ortama aktarılarak hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, paylaşılamaz, herkese açık olarak görüntülenemez, kodlanamaz, tercüme edilemez, iletilemez veya dağıtılamaz (buna "ikizleme" de dahildir). Bu tür izinlerin şu adresten talep edilmesi gerekir: www.cat.com/logo.

Siteler ve İçerikler genelinde görünen tüm işaretler Caterpillar'a veya ilgili işaretlerin sahiplerine aittir ve ABD ve uluslararası marka ve telif hakkı yasaları tarafından korunmaktadır. Bu işaretlerden herhangi birinin Caterpillar'ın veya işaretin sahibinin uygun görüldüğü şekilde açık ve yazılı izni olmaksızın kullanılması kesinlikle yasaktır.

Caterpillar kendi takdirini kullanarak Caterpillar veya diğerlerinin Fikri Mülkiyet Haklarına zarar veren kişi ve kuruluşların Sitelere ve İçeriğe erişimini devre dışı bırakabilir ve sonlandırabilir.

 

LİSANSIN VERİLMESİ

Caterpillar işbu Kullanım Şartlarıyla uyumlu kendi yasal iş amaçlarınız ve diğer amaçlar için yalnızca ticari olarak makul bir şekilde Sitelere erişme ve Siteleri kullanmanız amacıyla size sınırlı, özel olmayan, aktarılamayan, devredilemeyen bir lisans (alt lisans verme hakkı olmadan) verir. Bu lisansla şunları yapamazsınız:

Bir Site veya İçerikteki verileri çoğaltma, değiştirme, yayınlama, dağıtma, herkese açık olarak görüntüleme, uyarlama, başkalaştırma, çevirme ya da bunlardan türemiş çalışma üretme.

Bir Site veya İçeriği üçüncü taraflara alt lisans verme, uzun süreli kiralama, satma, kiralama, ödünç verme ya da başka bir şekilde aktarma.

Bir Site veya İçeriğin kaynak kodunda ters mühendislik yapma, bu kodları geri derleme, ayırma veya türetmeye çalışma.

İşbu Lisans Verme bölümünde ve bu Kullanım Şartlarında açıkça izin verilmediği sürece bir Site veya İçeriği başka türlü kullanma ya da kopyalama.

Üçüncü tarafların bir Site veya İçeriği sizin aracılığınızla edindiği bir "hizmet bürosu " ya da benzer yapılarda herhangi bir Site veya İçeriği kullanma.

Bir Site veya İçeriğe gömülü, ekli ya da bunlarla birlikte erişilen telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet bildirimlerini kaldırma, gizleme veya değiştirme.

 

TELİF HAKKI TEMSİLCİSİ

Caterpillar tüm telif hakkı sahiplerinin haklarına saygılıdır ve bu bağlamda Caterpillar, telif hakkı sahiplerinin haklarını ihlal eden malzemelerin Sitelerinden çıkarılmasını öngören bir politika benimsemiş ve uygulamıştır. Çalışmanızın telif hakkı ihlali oluşturacak şekilde kopyalanmış olduğunu düşünüyorsanız lütfen Caterpillar'ın Telif Hakkı Temsilcisine, Dijital Binyıl Telif Hakkı Kanunu'nun (17 U.S.C. § 512) (DMCA) Çevrimiçi Telif Hakkı İhlali Sorumluluk Sınırlandırması Yasası uyarınca gerekli olan aşağıda belirtilmiş tüm bilgileri sağlayın:

İhlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etme yetkisine sahip bir kişinin el ya da elektronik imzası.

Telif hakkı ihlal edildiği düşünülen eserin tanımlayıcı bilgileri ya da tek bir çevrimiçi sitede birden fazla telif hakkı alınmış eser tek bildirim kapsamındaysa ilgili sitedeki söz konusu eserlerin temsili bir listesi.

Telif hakkı ihlal edildiği düşünülen ya da ihlal edici eyleme maruz kalan ve kaldırılacak ya da erişimi devre dışı bırakılacak malzemenin tanımlanması ve malzemenin yerini belirlememiz için yeterli olacak miktarda bilgi.

Şikayet eden tarafla iletişime geçmemiz için yeterli miktarda bilgi.

Malzemenin şikayete neden olan şekilde kullanımının telif hakkı sahibi, ajansı veya yasa tarafından izin verilmediğine dair şikayet eden tarafın iyi niyetli inancını belirten bir beyan.

Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğunu ve yalan yere yemin etme cezası kapsamında şikayet eden tarafın ihlal edildiği düşünülen münhasır hakkın sahibi adına hareket etme yetkisi olduğunu belirten bir beyan.

Caterpillar'ın Telif Hakkı Temsilcisine bu sitede veya bu siteyle ilgili telif hakkı ihlali iddialarının bildirilmesi konusunda aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

 

Telif Hakkı Temsilcisi

100 N.E. Adams St.

Peoria, IL 61629-9620

E-posta: CopyrightAgent@caterpillar.com

 

GÖNDERİLER

Bu Siteyi kişiye özel olduğunu düşündüğünüz bilgileri gönderme aracı olarak kullanmayın. Bir Ağ Tabanlı Site ile işlemlerinize ilişkin kullanım şartlarında veya bir Ağ Tabanlı Siteyi kullanımınıza ilişkin Caterpillar ile yapılmış yazılı bir sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe sizin tarafınızdan gönderilen herhangi bir malzeme, gönderme sırasında belirtilen herhangi bir patent iddiası veya hakkı saklı tutma dikkate alınmaksızın Caterpillar'ın tamamen kendi takdirine bağlı olarak gelecekteki kullanımına bir katkı olarak kabul edilecektir. Buna göre, Caterpillar'a e-posta veya gönderi ile sağladığınız, sınırlama olmaksızın sorular, yorumlar, öneriler, fikirler, planlar, notlar, çizimler, orijinal veya yaratıcı malzemeler ya da diğer bilgiler de dahil olmak üzere hiçbir malzeme veya bu Sitede yapılan hiçbir paylaşım gizli değildir (Caterpillar'ın Gizlilik Politikasına tabidir) ve Caterpillar'ın yegane varlığı olacaktır. Caterpillar, tüm Fikri Mülkiyet Hakları da dahil olmak üzere münhasır haklara sahip olacak ve bu malzemeleri kısıtlamasız şekilde herhangi bir amaçla, ticari amaçla veya başka bir amaçla sizin kabulünüz olmadan veya size tazminat vermeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Herhangi bir forumda ya da etkileşimli alanda paylaşılan malzemeler de dahil olmak üzere herhangi bir malzemenin Caterpillar'a gönderilmesi, kişinin bu tür malzemeler üzerindeki fikir babalığı ve bütünlük hakları da dahil olmak üzere tüm "manevi haklarından " geri alınamaz bir biçimde feragat etmesine neden olur.

 

GİZLİLİK

Herhangi bir Siteye eriştiğinizde veya Siteyi kullandığınızda Site, sizden opsiyonel kişisel bilgiler (adınız ve bilgisayarınız için bir tanımlayıcı da dahil olmak üzere) isteyebilir. Caterpillar; bu Programı kullanma yetkiniz olduğunu doğrulamak, Caterpillar ürün ve hizmetlerini geliştirmek ve Caterpillar temsilcilerinin servis bölgelerinde kimlerin Siteleri kullandığını anlayabilmesini sağlamak için bilgisayarınızın adı, bilgisayarınızda kullandığınız işletim sistemi, kullandığınız yazılımın sürümü ve bilgisayarınızın IP adresi de dahil olmak üzere kullandığınız bilgisayara ait sistem bilgileriyle birlikte bu tür bilgileri toplar. Caterpillar, Caterpillar temsilcileri de dahil olmak üzere iştiraklerine, bağlı kuruluşlarına veya diğer güvenilir işletmelere ya da kişilere bu tür bilgileri sağlayabilir. Caterpillar, bu bilgilerin gizliliğini korumak için makul ve uygun önlemleri alacaktır; ancak Caterpillar veya herhangi bir Siteyi kullanarak siz; bu bilgileri, bulunduğunuz yargı alanı ile aynı seviyede veri koruması sağlamayan bir yargı alanına iletebilirsiniz. Bu tür bilgileri girerek ve/veya herhangi bir Siteyi kullanarak, bilgilerin bu paragrafa uygun şekilde Caterpillar tarafından toplanmasına, işlenmesine ve iletilmesine izin verirsiniz. Web Sitesi Gizlilik Bildirimimiz, burada açıklanan Web Sitelerine ilişkin veri toplama ve işleme uygulamalarımızla ilgili ilave bilgiler sağlar. Web Sitesi Gizlilik Bildirimimizi herhangi bir zamanda güncelleyebiliriz. Belirli Siteler için ek veya farklı gizlilik ilkeleri geçerli olabilir.

 

ETKİLEŞİMLİ FORUMLAR VE KULLANICI MALZEMELERİ

Sitede zaman zaman tartışma forumları ve etkileşimli alanlar yer alabilir. İşbu Kullanım Şartları'nın diğer herhangi bir hükmünü kısıtlamaksızın, bu forumları veya etkileşimli alanları kullanarak aşağıdakilerin herhangi birini yapmamayı kabul etmiş olursunuz:

Yasa dışı, iftira niteliğinde, onur kırıcı, müstehcen, pornografik, uygunsuz, ahlaka aykırı, taciz edici, tehditkar, zararlı, özel ya da kamu haklarını çiğneyen, küfür içerikli, kışkırtıcı veya diğer hoş olmayan mesaj, veri, bilgi, metin ya da diğer malzemeleri ("Kullanıcı Malzemeleri ") Siteler aracılığıyla yükleme, dağıtma veya yayınlama.

Ceza gerektiren suç oluşturan veya bu tür bir suça teşvik eden, herhangi bir tarafın haklarını ihlal eden ya da yükümlülüğe neden olacak veya yerel, eyalet, ulusal ya da uluslararası yasaları çiğneyecek Kullanıcı Malzemeleri yükleme veya iletme.

Herhangi bir tarafın herhangi bir patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal edebilecek herhangi bir Kullanıcı Malzemesi yükleme veya iletme. Herhangi bir Kullanıcı İçeriği göndererek, bu tür Kullanıcı Malzemelerini dağıtma ve çoğaltma hakkına sahip olduğunuzu beyan ve taahhüt edersiniz.

Caterpillar'ın yazılı izni olmadan talep edilmemiş tanıtım, reklam veya fon, mal ya da hizmet talepleri (önemsiz posta ve istenmeyen posta dahil) dağıtma veya yayınlama.

Caterpillar, tarafınızdan veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından gönderilen ya da yüklenen herhangi bir Kullanıcı Malzemesi için veya karşılaşabileceğiniz herhangi bir hata, karalama, iftira, hakaret, ihmal, sahtekarlık, müstehcenlik, pornografi ya da küfür için sorumluluk kabul etmez. Etkileşimli hizmetlerin sağlayıcısı olarak Caterpillar yalnızca bir forumdur ve kullanıcıları tarafından sağlanan herhangi bir ifade, beyan veya Kullanıcı Malzemesi için sorumluluk kabul etmez.

Caterpillar, forumları ve etkileşimli alanları ile ilişkili olan herhangi bir faaliyeti ve Kullanıcı Malzemesini izleme hakkına sahiptir ancak bu konuda yükümlülük altında değildir. Caterpillar, bildirilen ilke ihlallerini veya şikayetleri araştırabilir ve uygun gördüğü her türlü önlemi alabilir. Bu tür eylemler, bunlarla sınırlı olmamak üzere uyarı verilmesi, hizmetin askıya alınması veya sonlandırılması ve/veya gönderilen Kullanıcı Malzemelerinin kaldırılmasını içerebilir. Caterpillar, bu hükümleri ihlal eden ya da başka şekilde sakıncalı olan tüm Kullanıcı Malzemelerini kaldırma, eleme veya düzenleme hakkını saklı tutar ve tam takdir hakkına sahiptir.

 

Bir siteye (tartışma forumları ve etkileşimli alanlar dahil) yüklediğiniz ya da ilettiğiniz mesajlardan ve Kullanıcı Malzemelerinden tamamen siz sorumlusunuzdur.

 

İLERİYE YÖNELİK BEYANLAR

Siteler ve Caterpillar tarafından herhangi bir Site üzerinden sağlanan herhangi bir belge, gelecekteki olay ve beklentilere ilişkin beyanlar içerebilir ve 1995 yılı Özel Menkul Kıymetler Hukuk Davaları Reform Yasası kapsamında ileriye yönelik beyanlardır. "İnanmak, " "tahmin etmek, " "beklemek, " "ummak, " "planlamak, " "proje hazırlamak, " "hedeflemek gibi eylemler ve " "olacaktır, " "olacak, " "olur, " "olabilir, " "olmalıdır " vb. şeklinde çekimlenmiş yüklemler genelde ileriye yönelik beyan olarak kabul edilir. Bunlarla sınırlı olmaksızın bakış açımız, öngörülerimiz, tahminlerimiz ve trend tanımlamalarımız da dahil olmak üzere geçmişe dair bilgi içeren beyanlar dışındaki tüm beyanlar ileriye yönelik beyanlardır. Bu açıklamalar gelecekteki performansı garanti etmemektedir ve ileriye yönelik beyanlarımızı güncelleme sorumluluğunu üstlenmeyiz. Caterpillar'ın fiili sonuçları, ileriye dönük beyanlarımızda açıklanan veya ima edilen ifadelerimizden önemli ölçüde farklılık gösterebilir; bu durumu etkileyen faktörler bunlarla sınırlı olmamakla birlikte şunlardır: (i) küresel ekonomik koşullar ve hizmet verdiğimiz sektör ve pazarlardaki ekonomik koşullar; (ii) devlet para veya maliye politikaları ve altyapı harcamaları; (iii) emtia veya komponent fiyat artışları, ürünlerimize yönelik talep dalgalanmaları ya da çelik dahil olmak üzere ham madde ve komponent ürünlerinin sınırlı miktarda olması; (iv) bizim ve müşterilerimizin, temsilcilerimizin ve tedarikçilerimizin likiditeye erişme ve bunu yönetme kabiliyeti; (v) siyasi ve ekonomik riskler ve ulusal veya uluslararası çatışmalar ve iç karışıklıklar dahil olmak üzere istikrarsızlık; (vi) bizim ve Cat Finansman'ın kredi notunu sürdürme, borçlanma maliyetlerinde maddi artışları önleme ve sermaye piyasalarına girme kabiliyeti; (vii) Cat Finansman müşterilerinin mali durumu ve kredi alabilirliği; (viii) faiz oranlarında veya pazar likiditesinde meydana gelen değişimler; (ix) finansal hizmet düzenlemelerinde yapılan değişiklikler; (x) ERA Mining Machinery Limited gibi şirket alımları ve Bucyrus International, Inc. gibi elden çıkarma işlemleri ve bağımsız temsilcilerimize yönelik dağıtım işinden beklenen faydaların gerçeğe dönüştürülememesi; (xi) uluslararası ticaret ve yatırım politikaları; (xii) ürün ve hizmetlerimizin pazar kabulü; (xiii) pazar payı, fiyatlandırma ve satışların coğrafi koşulları ve ürün karması da dahil olmak üzere rekabet ortamındaki değişiklikler; (xiv) kapasite genişletme projelerinin başarıyla uygulanması, maliyet azaltma girişimleri ve Caterpillar Production System gibi verimlilik veya üretkenlik girişimleri; (xv) temsilcilerimizin veya orijinal ekipman üreticilerinin envanter yönetimi kararları ve kaynak kullanımı uygulamaları; (xvi) çevre kanunları ve yönetmelikleriyle uyumluluk; (xvii) ticaret veya yolsuzlukla mücadele yasaları ve yönetmeliklerinin iddia edilen veya gerçek ihlali; (xviii) ek vergi giderleri ve vergiye maruz kalma; (xix) kur dalgalanmaları; (xx) bizim veya Cat Finansman'ın mali sözleşmelerle uyumluluğu; (xxi) artan emeklilik planı fonlama zorunlulukları; (xxii) sendika anlaşmazlıkları veya diğer çalışan durumları; (xxiii) önemli kanuni takibatlar, hak talepleri, davalar veya araştırmalar; (xxiv) karbon emisyonu mevzuatı ve/veya yönetmelikleri benimsendiğinde uygulanan uyumluluk gereksinimleri; (xxv) muhasebe standartlarındaki değişiklikler; (xxvi) bilişim teknolojileri güvenliğinin başarısız olması veya aşılması; (xxvii) doğal afetlerin olumsuz sonuçları ve (xxviii) ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu en son ibraz edilen 10-K Formumuzda bulunan "Yönetimin Değerlendirmesi ve Analizi " ve "Risk Faktörleri" başlıklı bölümlerde ayrıntılı şekilde açıklanan diğer faktörler.

 

BASIN AÇIKLAMALARI

Caterpillar tarafından çıkarılan basın açıklamalarının İçeriği, açıklamanın gönderildiği tarih dışında doğru veya güncel olarak kabul edilmemelidir. Caterpillar, basın açıklamalarındaki bilgileri güncellemeyi planlamamaktadır ve bu bilgileri güncellemeye ilişkin herhangi bir görevi özellikle reddetmektedir. Açıklamalardaki bilgilerin ileriye yönelik olduğu ölçüde, ileriye yönelik beyanlar açısından güvenli liman sınırları içinde olması niyetlenmiştir ve maddi riske tabidir.

 

GARANTİ REDDİ

CATERPILLAR, YÖNETİCİLERİ, YETKİLİLERİ, ÇALIŞANLARI, TEDARİKÇİLERİ, TEMSİLCİLERİ, İŞTİRAKLERİ, ARACILARI VE CATERPILLAR'A LİSANS VERENLER ("CATERPILLAR TARAFLARI ") HERHANGİ BİR SİTEYİ VEYA İÇERİĞİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR HASAR İÇİN HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. SİTELERE ERİŞEREK VE SİTELERİ KULLANARAK ŞU KOŞULLARI AÇIKÇA ANLADIĞINIZ VE KABUL ETTİĞİNİZ VARSAYILIR: (a) SİTELER VE İÇERİK "OLDUĞU GİBİ ", "GARANTİ VERİLMEKSİZİN " VE "MEVCUT OLDUĞU SÜRECE " ESASINA DAYALI OLARAK SUNULUR VE KALİTENİN YETERLİ DÜZEYDE OLMASI, PERFORMANS, DOĞRULUK VE BAŞARIYLA İLGİLİ TÜM RİSKLER SİZE AİTTİR; (b) YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE CATERPILLAR TARAFLARI; AÇIK, ZIMNİ, NİZAMİ VEYA BAŞKA ŞEKİLDE SINIRLAMA OLMAKSIZIN ŞUNLARA İLİŞKİN HİÇBİR TAAHHÜT, GARANTİ VEYA HÜKÜMDE BULUNMAZ: (1) ZAPTA KARŞI TEMİNATLAR, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, USTALIKLA YAPMAYA YÖNELİK ÇABA, DOĞRULUK, ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL, HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK, HERHANGİ BİR İPOTEK HAKKI VE İHLAL, (2) TİCARİ İLİŞKİLERİN GİDİŞATI VEYA TİCARİ GELENEKLERDEN DOĞAN GARANTİLER, (3) SİTELERİN VE İÇERİĞİN GÜVENLİĞİ, GÜVENİLİRLİĞİ, GÜNCELLİĞİ VE PERFORMANSINA İLİŞKİN GARANTİLER VE (4) SİTELERE VEYA İÇERİĞE ERİŞİMİNİZİN VEYA BUNLARI KULLANMANIZIN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINA, KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINA DAİR GARANTİLER; (c) SİTELERE VE İÇERİĞE TAMAMEN KENDİ TAKDİRİNİZLE VE RİSKİ SİZE AİT OLARAK ERİŞİR VE BUNLARI KULLANIRSINIZ VE BU ERİŞİM VE KULLANIMDAN KAYNAKLANAN BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZE GELEBİLECEK HERHANGİ BİR ZARARDAN VEYA VERİ KAYBINDAN SİZ SORUMLU TUTULURSUNUZ. SİTELERİ VE İÇERİĞİ KULLANMA ŞEKLİNİZE VE MAKİNELERİN ÇALIŞMASINA, BAKIMINA VEYA PERFORMANS DURUMUNA YÖNELİK, BU SİTELER ARACILIĞIYLA SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİ (DOĞRU YA DA YANLIŞ) DİKKATE ALINMAKSIZIN, MAKİNELERİN DOĞRU KULLANIMINDAN, DESTEĞİNDEN VE BAKIMINDAN TAMAMEN SİZ SORUMLU TUTULURSUNUZ VE BUNLARLA İLGİLİ TÜM RİSKLER SİZE AİTTİR.

 

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI; ÇÖZÜM

İHMAL DE DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR KOŞULDA CATERPILLAR TARAFLARI; BU KULLANIM ŞARTLARI'NDAN VEYA HERHANGİ BİR SİTEYE VEYA İÇERİĞE ERİŞİMİNİZDEN, BUNLARI KULLANMANIZDAN, YANLIŞ KULLANMANIZDAN YA DA KULLANAMAMANIZDAN KAYNAKLANAN, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE DOĞRUDAN, DOLAYLI, RASTLANTISAL, ÖZEL, EMSAL NİTELİĞİNDE, CEZALANDIRICI, ÜÇÜNCÜ TARAFLA İLGİLİ VEYA BUNUN SONUCUNDA MEYDANA GELEN (İŞLETME KÂRININ KAYBI, İŞİN DURMASI, VERİ KAYBI, İŞ BİLGİLERİNİN KAYBI, VİRÜS BULAŞMASI, SİSTEMİN DEVRE DIŞI KALMASI VE BENZERLERİNE İLİŞKİN HASARLAR DA DAHİL) HERHANGİ BİR HASARDAN, CATERPILLAR BU TÜR HASARLAR (ÜÇÜNCÜ TARAFLARDAN KAYNAKLANAN HASARLAR DA DAHİL) HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZE VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARA KARŞI SORUMLU TUTULAMAZ. BU BÖLÜMDE BELİRTİLEN HASARLARA DAİR MUAFİYET, İŞBU KULLANIM ŞARTLARI'NDA SAĞLANAN HERHANGİ BİR ÇÖZÜMDEN BAĞIMSIZDIR VE BU TÜR ÇÖZÜMLERİN AMACINI YERİNE GETİREMEMESİ VEYA BAŞKA ŞEKİLDE UYGULANAMAZ KABUL EDİLMESİ DURUMUNDA GEÇERLİLİĞİNİ KORUR. BU MUAFİYETLER VE SINIRLAMALAR, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN BU TÜR MUAFİYETLERİ VE SINIRLAMALARI YASAKLAMADIĞI SÜRECE SÖZ KONUSU HASARIN SÖZLEŞME YA DA GARANTİ İHLALİ, İHMAL VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR EYLEM SONUCU MEYDANA GELİP GELMEDİĞİ DİKKATE ALINMAKSIZIN GEÇERLİLİĞİNİ KORUR. CATERPILLAR'IN TÜM HASARLAR, KAYIPLAR VE SÖZLEŞMEDEN, KUSURSUZ SORUMLULUKTAN, HAKSIZ FİİLDEN (İHMAL DE DAHİL) YA DA BAŞKA BİR DURUMDAN DOĞAN HUKUKİ SEBEPLER İÇİN SİZE KARŞI ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU TOPLAM MİKTAR, İLGİLİ SİTE VE İÇERİĞE İLİŞKİN ERİŞİM VE KULLANIMINIZ İÇİN SON BİTEN AYDA CATERPILLAR'A ÖDEDİĞİNİZ MİKTARI HİÇBİR DURUMDA AŞAMAZ.

 

Bazı kanunlar zımni garantilerle ilgili sınırlamalara veya bazı hasarların hariç tutulmasına ya da sınırlandırılmasına izin vermez. Bu yasalar geçerliyse yukarıdaki sorumluluk retlerinin, muafiyetlerin veya sınırlamaların bazıları ya da tamamı sizin için geçerli olmayabilir ve burada bulunanlara ek haklara sahip olabilirsiniz.

 

TAZMİNAT

Caterpillar Taraflarının her birini; tarafınıza ait (a) herhangi bir Sitenin (herhangi bir etkileşimli foruma gönderdiğiniz veya yüklediğiniz tüm mesajlar ya da diğer Kullanıcı Malzemeleri dahil) kullanımı, (b) bu Kullanım Şartları'nın ihlal edilmesi veya (c) herhangi bir yasa, yönetmelik ya da üçüncü taraflara ait hakların ihlal edilmesinden dolayı meydana gelen, bunlardan kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olan, üçüncü taraflarca yapılan tüm hak iddiaları, davalar, talepler, eylemler ya da diğer işlemlere karşı onları savunacağınızı, tazmin edeceğinizi ve onların zararlarını ödeyeceğinizi kabul etmiş olursunuz. Bunun gibi tüm hak iddiası, dava, eylem, talep ya da diğer işlemlerle bağlantılı ya da bunlardan kaynaklanan, bunlarla sınırlı kalmaksızın makul avukatlık ücretleri ve Caterpillar Taraflarının ödemesine karar verilen veya başka bir şekilde maruz kaldığı ücretler de dahil olmak üzere tüm hasar ve giderleri ödersiniz.

 

FESİH

Caterpillar, tamamen kendi takdirine bağlı olarak kullanıcı adınızı ve parolanızı, Sitelere ve İçeriğe ilişkin erişim ve kullanım hakkınızı herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle feshedebilir. Burada verilen lisans, bu Kullanım Şartları'nı ihlal ettiğiniz veya burada belirtilen kısıtlamalardan herhangi birine uymadığınız takdirde, Caterpillar'ın başka bir eylemde bulunmasına gerek olmaksızın otomatik olarak feshedilecektir. Bu Kullanım Şartları'nın feshedilmesinin akabinde, Siteleri ve İçeriği kullanmayı tamamen bırakmak ve tüm Gizli Bilgilerin tam veya kısmi tüm kopyalarını imha etmek zorundasınızdır. Caterpillar'ın talep etmesi halinde, Caterpillar'a tarafınızca imzalanmış ya da uygun olarak yetkilendirilmiş temsilciniz tarafından imzalanmış, tüm Gizli Bilgilerin bu şekilde imha edildiğini tasdikleyen yazılı bir beyan sağlamanız gerekir. Garanti Reddi, Sorumluluğun Sınırlandırılması; Çözüm, Tazmin, Gizlilik, İthalat ve İhracat Uyumluluğu, Sözleşmeden Doğan Zaman Aşımı Kuralı ve Hukukun Seçimi; Bölünebilirlik başlıkları altında bulunan hükümler bu Kullanım Şartları'nın feshedilmesi halinde geçerliliğini koruyacaktır.

 

SİTELERİN GÜNCELLENMESİ

Tüm Siteleri ve İçeriği önceden bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir Siteyi ve İçeriği kaldırmak da dahil olmak üzere herhangi bir zamanda tamamen kendi takdirimize bağlı olarak değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Sitelerin yeni veya geliştirilmiş sürümleri kullanıma sunuldukça yazılımınızın mevcut sürümünü güncellemenizi isteyebiliriz. Caterpillar tarafından aksi açıkça belirtilmediği sürece Sitelerin, İçeriğin ve Hizmetlerin tüm yeni veya geliştirilmiş sürümleri, işbu Kullanım Şartları'na tabi tutulacaktır.

 

BAĞLI SİTELER

Siteler, diğer bağımsız üçüncü taraf Web sitelerine veya kaynaklara ("Bağlı Siteler ") giden bağlantılar içerebilir. Bu Bağlı Siteler yalnızca size kolaylık olması için sağlanmıştır. Bu tür Bağlı Siteler, Caterpillar'ın kontrolünde değildir ve Caterpillar, bu Bağlı Sitelerde bulunan herhangi bir bilgi veya malzeme de dahil olmak üzere Bağlı Sitelerin içeriğinden sorumlu değildir ve bu içerikleri tasdiklemez. Söz konusu Bağlı Sitelerle etkileşiminiz konusunda kendi kararınızı bağımsız bir şekilde vermeniz gerekir.

 

İTHALAT VE İHRACAT UYUMLULUĞU

Birleşik Devletler'e ait yasalar ve Sitenin, İçeriğin ve Sunulan Hizmetlerin edinildiği yargı alanında geçerli olan yasalar tarafından yetki verilmediği takdirde Siteleri veya İçeriği kullanamaz veya ihraç ya da yeniden ihraç edemezsiniz. Özellikle ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Siteler ve İçerik; (a) ABD'nin ambargo uyguladığı herhangi bir ülkeye veya (b) ABD Hazine Bakanlığının Özel Olarak Belirlenmiş Şahıslar (U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals) listesinde bulunan veya ABD Ticaret Bakanlığının Reddedilen Kişiler Listesi'ndeki (U.S. Department of Commerce Denied Person's List) ya da Tüzel Kişi ve Kuruluş Listesi'ndeki (Entity List) herhangi bir kişiye ihraç veya yeniden ihraç edilemez. Sitelere ve İçeriğe erişiminizin ve bunları kullanımınızın herhangi bir yasayı ihlal etmediğini, bu tür bir ülkede ikamet etmediğinizi ve bu tür bir listede olmadığınızı taahhüt ve garanti etmiş olursunuz. Ayrıca herhangi bir Siteyi veya İçeriği, bunlarla sınırlı olmaksızın nükleer, kimyasal ya da biyolojik silahların veya füzelerin geliştirilmesinde, imalatında ya da üretiminde kullanmak gibi Birleşik Devletler tarafından yasaklanmış herhangi bir amaç için kullanmayacağınızı kabul etmiş olursunuz.

 

ABD HÜKÜMETİ HAKLARI

Siteler ve İçerik; 48 C.F.R. §2.101'de tanımlandığı gibi "Ticari Malzemelerdir " ve 48 C.F.R. §12.212 veya 48 C.F.R. §227.7202'de kullanıldığı gibi geçerli olduğu sürece "Ticari Bilgisayar Yazılımı " ve " Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgelerinden " oluşur. 48 C.F.R. §12.212 veya 48 C.F.R. §227.7202-1'den 227.7202-4'ye kadar olan kısımla tutarlı olacak şekilde, geçerli olduğu sürece, Ticari Bilgisayar Yazılımı ve Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgeleri ABD Hükümeti son kullanıcılarına (a) yalnızca Ticari Malzemeler olarak ve (b) yalnızca burada belirtilen şartlar ve koşullar uyarınca diğer tüm son kullanıcılara verilen haklarla birlikte lisanslanır.

 

SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ZAMAN AŞIMI KURALI

Caterpillar'a karşı doğrudan veya dolaylı olarak işbu Kullanım Şartlarında bulunan ya da bunlarla bağlantılı olan anlaşmazlık çözümü için hak talebinde veya istekte bulunmamayı ya da gerçeklerin temel alındığı veya alınabileceği en erken tarihin aklıselimden yararlanılarak size bildirilmesini takip eden 12 aydan sonra gerçekleşmiş bir eylem için dava hakkı iddia etmemeyi kabul edersiniz.

 

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE ZORUNLU TAHKİM

Siteleri veya İçeriği kullanmanızla ya da bu Siteler tarafından satılan veya dağıtılan tüm ürünler ya da hizmetlerle ilişkili veya başka bir şekilde bu Kullanım Şartları'ndan doğan ya da bunlarla ilişkili tüm anlaşmazlıklar, hak iddiaları ve uyuşmazlıklar, mahkeme yerine bağlayıcı hakem ile çözülecektir; bununla birlikte iddianızın şartları yerine getirmesi durumunda asliye mahkemesinde iddialarınızı öne sürebilirsiniz. Federal Tahkim Kanunu ve federal tahkim yasası bu Kullanım Şartları için geçerlidir.

 

Bir tahkim süreci başlatmak için tahkim talep ederek ve iddianızı açıklayarak şu adrese bir mektup göndermeniz gerekmektedir: Chief Legal Officer, Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams St., Peoria, Illinois 61629. Tahkim süreci, Amerikan Tahkim Birliği (AAA) Ticari Tahkim Kuralları ve Arabuluculuk Prosedürleri'ne (American Arbitration Association Commercial Arbitration Rules and Mediation Procedures) uygun olarak Chicago, Illinois'de yer alacaktır. Tahkim talebiniz, yukarıda yer alan "Sözleşmeden Doğan Zaman Aşımı Kuralı " bölümünde belirtilen zaman aralığına ait bir posta pulu içermelidir. Hiçbir durumda, bu Anlaşmazlığa dayalı hukuki veya eşitlikçi davaların geçerli zaman aşımı kuralı tarafından hukuken engellendiği tarihten sonra tahkim talebi yapılamayacak veya buna izin verilmeyecektir.

 

Tüm anlaşmazlık çözümü süreçlerinin; bir toplu dava, birleştirilmiş dava veya bir grup adına temsili olarak açılan dava ile değil bireysel tabanda gerçekleştirileceği tarafınızca ve bizim tarafımızdan kabul edilmektedir. Herhangi bir nedenden ötürü bir hak talebinin tahkimden ziyade mahkemede görülmesi durumunda, karşılıklı olarak jürinin yargılama hakkından feragat ederiz. Ayrıca karşılıklı olarak, fikri mülkiyet haklarının ihlalini veya başka şekilde kötüye kullanımını mahkeme emriyle men etmek üzere mahkemeye gidebileceğimizi kabul ederiz.

 

Tahkim heyeti, Caterpillar tarafından atanan bir kişiden ve sizden oluşur. Bu kişi; (i) AAA'nın potansiyel hakemler listesinden seçilmiş olmalıdır, (ii) Anlaşmazlığın konusu olan alanda en az 10 yıllık deneyime sahip olmalıdır ve (iii) Anlaşmazlığın konusu olan alanlarda 10 yıllık dava ve tahkim deneyimi olan bir avukat olmalıdır. Caterpillar'ın ve sizin, tahkim talebinin alınmasından sonraki 15 iş günü içerisinde karşılıklı olarak bir hakem üzerinde anlaşamaması durumunda, tahkim heyeti AAA'nın idari ofisi tarafından seçilecektir. Bu ofis, taraflardan herhangi biri tarafından bu Kullanım Şartları'na ilişkin bildirimden sonraki beş gün içerisinde, bu paragrafta öne sürülen gereksinimlere uyan tek bir hakem seçecektir. Hakem, atanmasından sonra makul olan en kısa sürede kararını vermeli ve işbu Kullanım Şartları'nda belirtilen şartlara uymalıdır.

 

Bu hakemlik anlaşması, yargı alanına sahip olan herhangi bir mahkemede özellikle uygulanabilir olacaktır. Herhangi bir tahkim sonrası hakem tarafından verilen herhangi bir karar nihai ve taraflar üzerinde bağlayıcı olacaktır ve bu hüküm, yargı alanında yetkili olan herhangi bir mahkemede yürürlükteki yasalara uygun olarak işlenebilecektir.

 

Herhangi bir tahkimde veya davada lehine karar verilen tarafın, bununla sınırlı kalmaksızın lehine karar verilen tarafın maruz kaldığı makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere tüm maliyetler, giderler ve masraflara yönelik zararları, diğer taraf tarafından karşılanmalıdır.

 

 

HUKUKUN SEÇİMİ; BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu Kullanım Şartları, ABD, Illinois Eyaleti'nin (kanuni ihtilaf ilkeleri kapsamında geçerli olabilecek yasalar dikkate alınmaksızın) yasalarıyla yönetilecektir. Her iki taraf da o yerdeki mahkemelerin münhasır yargı yetkisine tabidir. Bu Kullanım Şartları'nın herhangi bir hükmünün veya bu hükmün uygulanmasının, yargı alanında yetkili olan bir mahkeme tarafından geçersiz ya da uygulanamaz olduğuna karar verilirse bu geçersizlik veya uygulanamamazlık, bu Kullanım Şartları'nın diğer hükümlerini etkilemeyecektir; bu hükümlerin tamamı tam olarak yürürlükte olmaya devam edecektir ve bu tür diğer hükümler, tarafların niyetini makul olan en iyi derecede etkileyecek şekilde yorumlanacaktır. Taraflar ayrıca, bu tür geçersiz veya uygulanamaz hükümlerin, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, söz konusu geçersiz veya uygulanamaz hükümlerin iş amaçlarına ve niyetine erişmek için tasarlanmış geçerli ve uygulanabilir bir hükümle değiştirilmesini de kabul eder. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın yasaları geçerli değildir.

 

Bu siteye, dünyadaki herhangi bir yargı alanından erişebilmenizin mümkün olduğunu kabul etmekle birlikte, bu erişimi önlemek üzere hiçbir pratik ehliyete sahip değiliz. Bu site, Illinois Eyaleti'nin ve Birleşik Devletler'in yasalarıyla uyumlu olmak üzere tasarlanmıştır. Herhangi bir Sitedeki herhangi bir İçerik veya Kullanıcı Malzemesi ya da herhangi bir Siteyi kullanmanız, söz konusu Siteye ulaştığınızda bulunduğunuz yerin yasalarıyla çelişiyorsa bu site size yönelik değildir ve sizden Siteyi kullanmamanızı rica ederiz. Bulunduğunuz yargı alanının yasaları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu yasalara uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

 

ANLAŞMANIN BÜTÜNLÜĞÜ

Bu Kullanım Şartları (geçerli olduğu ölçüde, herhangi bir Ağ Tabanlı Sitenin tüm ilave şart ve koşulları ve mobil uygulamalar da dahil olmak üzere ilişkili herhangi bir yazılımın tüm son kullanıcı lisansı sözleşmeleri de dahil), Siteler ve İçeriğe ilişkin sizinle aramızdaki anlaşmanın bütünlüğünü teşkil eder ve bundan önce yapılan tüm anlaşmaları hükümsüz kılar ve bunların yerine geçer. Anlaşma'da yer alan bölüm başlıkları yalnızca kolaylık olması içindir ve yasal ya da sözleşmeden doğan herhangi bir etkiye sahip değildir. Doğrudan veya dolaylı olarak sizin tarafınızdan oluşturulan ya da yayımlanan herhangi bir fiyat teklifi, teklif, onay, fatura veya benzeri belgenin şart ve koşulları, ne şekilde belirtilmiş olursa olsun geçerli değildir.

 

SORULAR

İşbu Kullanım Şartları'yla ilgili herhangi bir sorunuz olursa Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61629-6490, Attn: Deputy General Counsel, Commercial Section adresiyle yazışın.

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu gizlilik bildirimi, http://CatRentalStore.com web sitesi üzerinden sizden topladığımız kişisel bilgileri (bu "Site ") ve bu bilgilerin tarafımızca nasıl kullanılabileceğini veya ifşa edilebileceğini açıklar.

Bu politika, başka yollarla (örn. diğer web siteleri veya telefon görüşmeleri gibi diğer yollar) topladığımız bilgiler ya da başka herhangi bir şirket veya üçüncü tarafa ait site üzerinden toplanan bilgiler için bu sitelerin, işbu Siteye bağlanıp bağlanmadığı ya da işbu Siteden erişilebilir olup olmadığı dikkate alınmaksızın geçerli değildir. Diğer tüm web sitelerinin gizlilik bildirimlerini dikkatli bir şekilde okumanız gerekmektedir.

 

KİŞİSEL BİLGİLER NASIL TOPLANMAKTADIR?

Bilgi istek formları aracılığıyla veya "Bize Ulaşın " e-posta bağlantısına tıklayarak kendi iradenizle Siteye sağladığınız kişisel bilgileri toplarız.

 

HANGİ KİŞİSEL BİLGİLER TOPLANMAKTADIR?

Kullanıcı Tarafından Sağlanan Bilgiler

Bu Siteye kendi iradenizle sağladığınız kişisel bilgileri toplarız. Örneğin bir ürünle ilgili ek bilgi istediğinizde veya bir sipariş verdiğinizde sizden adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz gibi bilgiler istenir. Benzer şekilde "Bize Ulaşın " sayfasından bize e-posta atar veya anketleri doldurursanız sorularınıza ya da yorumlarınıza cevap verebilmemiz için sizden adınız ve e-posta adresiniz (dilerseniz bunlara ek bilgiler de verebilirsiniz) gibi bilgiler istenir. Doldurulması gereken alanlar, opsiyonel olanların aksine bir yıldız işaretiyle ("* ") belirtilir.

 

Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler & İzleme

 

Bu Siteyi ziyaret ettiğinizde Site, otomatik olarak İnternet Protokol ("IP ") adresinizi ve tarayıcınız tarafından sağlanan diğer bilgileri (örn. tarayıcınız, sizi bu Siteye yönlendiren site vb.) toplar. Bu Site, tarayıcınız tarafından gönderilen "beni izleme " sinyallerine itibar etmez. Ek olarak bu Site, bu Siteyi kullanmanızı izlemek üzere üçüncü taraflar tarafından ayarlanan çerezler de dahil olmak üzere "çerezleri " ayarlar ve alır; bunlar, tarayıcı yazılımınız tarafından sizi tanımlamak için depolanan küçük tanımlayıcılardır. Bu çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen şu bağlantıya başvurun: [link-to-cookie-disclosure] needs to be added.

 

BU KİŞİSEL BİLGİLER NASIL KULLANILMAKTADIR?

Sağladığınız bilgiler isteğinizi (örn. bir ürün hakkında bilgi talep ederseniz sağladığınız bilgiler talep ettiğiniz bilgiyi size göndermek için kullanılır) yerine getirmek için kullanılacaktır. Bilgileri, siteyi müşterilerimiz için özelleştirmek amacıyla da kullanabiliriz. Örneğin gelecekte, geçmişte beğendiğiniz ürünlerden yola çıkarak beğenebileceğiniz ürün veya özellikleri önerebiliriz. Buna ek olarak talep ettiğiniz bilgiyi aldığınızı doğrulamak ve başka bir talebiniz olup olmadığını öğrenmek için sizinle iletişime geçebiliriz. Ayrıca bilgilerinizi; isteklerin doğasını analiz etmek ve raporlamak, trendleri belirlemek ve Sitemizi ve malzemeleri iyileştirmek gibi meşru iş amaçları için kimliğinizi gizli tutarak kullanabiliriz. Ek olarak yasalar ve yönetmelikler gerektirdiğinde veya devlet yetkilileri tarafından istendiğinde ya da kişileri veya malları korumak için kişisel bilgilerinizi kullanabilir ve/veya ifşa edebiliriz.

 

KİŞİSEL BİLGİLER NASIL KORUNMAKTADIR?

Kişisel bilgileri kayıp, manipülasyon, sahtecilik, izinsiz erişim veya izinsiz ifşaya karşı korumak için makul önlemler alırız. İnternetin, ağın ve bilgisayar teknolojilerinin tasarımı nedeniyle siz ve Site arasındaki iletişime üçüncü taraflar tarafından izinsiz bir şekilde erişilmeyeceğini garanti edemeyiz.

 

TOPLANAN KİŞİSEL BİLGİLER İFŞA EDİLECEK Mİ?

Kişisel bilgileriniz Caterpillar şirketi (örn. iştirakleri ve bağlı kuruluşları) içinde paylaşılır ve geçerli hizmet bölgesindeki geçerli Caterpillar temsilcisi/temsilcilerine ifşa edilir. Sorunuzu cevaplamak veya Sitenin amaçlarını yerine getirmek için gerekli olduğunda kişisel bilgilerinizi açığa vurabiliriz. Herhangi bir durumda kişisel bilgileriniz, yalnızca bu bilgilere erişmek için meşru iş sebepleri olan kişilerle paylaşılır. Yukarıdaki ifşa durumlarına bağlı olmaksızın, yasalar gerektirdiğinde veya izin verdiğinde ya da ilgili şirket politikalarına uygun olarak kişisel bilgilerinizi ifşa edebiliriz.

 

İZNİNİZ.

Kişisel bilgilerinizi tarafımıza sağlayarak bilgilerinizin bu gizlilik bildiriminde açıklanan amaçlara uygun olarak toplanmasına ve kullanılmasına izin vermiş olursunuz. Bu hizmet birçok küresel konumdaki kişilere sunulduğundan, bilgilerinizin aynı zamanda bulunduğunuz yargı alanı ile aynı seviyede veri koruması sağlamayan bir ülkeye veya yargı alanına aktarılmasına da izin vermiş olursunuz.

 

ÇOCUKLAR.

13 yaşından küçük kişilerden bilgi toplamak veya bunları saklamak istemiyoruz. Sitemizin hiçbir kısmı 13 yaşından küçük kişilere çekici gelecek şekilde tasarlanmamıştır. Sitemizi kullanarak 13 yaş altı olmadığınızı taahhüt etmiş olursunuz.

 

BU GİZLİLİK BİLDİRİMİYLE İLGİLİ DAHA AYRINTILI BİLGİYE NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

Kişisel bilgilerinize erişim isteğinde bulunmak, bilgilerinizi güncellemek veya silmek (Caterpillar tarafından gelecekte gönderilecek reklam, pazarlama veya kamuoyu yoklaması iletişimleri aboneliğinden çıkma dahil) ya da bu gizlilik bildirimi ile ilgili ek bilgiler için bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgileri:

 

Caterpillar Inc.

Attn: Customer Interaction Center

100 N.E. Adams Street Peoria, IL 61629

 

Ayrıca http://codeofconduct.cat.com/ bağlantısından veya +1 (800)-300-7898 numaralı hattı arayarak Caterpillar Çalışma Yöntemleri Ofisine ulaşabilirsiniz.

 

Abonelik tercihlerinizi yönetmek için buraya tıklayın.

 

BU GİZLİLİK BİLDİRİMİNİN DEĞİŞMESİ DURUMUNDA NE OLUR?

Bu gizlilik bildirimini değiştirme hakkını saklı tutarız. İşbu gizlilik bildirimini günceller veya değiştirirsek söz konusu değişiklikler bu sayfada yapılacaktır. İşbu gizlilik bildirimi üzerinde yapılan değişiklikler paylaşıldıktan sonra Siteyi kullanmanız, bu değişiklikleri kabul ettiğinizi gösterir.

 

Son Değiştirilme Tarihi: 26/02/2015

 

ÇEREZ BİLDİRİMİ

ÇEREZLER

Bu Siteyi ziyaret ettiğinizde size bir çerez göndeririz. Çerezler, bilgisayarınızda az miktarda yer kaplayan dosyalardır. Bu dosyalar, bizi her ziyaret ettiğinizde sizi tanımamızı sağlar. Çerezler, bölgenizi ve dil tercihinizi kaydetmek ve kişisel olmayan verilerin toplanması da dahil olmak üzere birçok şekilde bize yardımcı olur.

 

Bu web sitesinin çerezleri kullanmasına izin vermezseniz Sitenin bazı özellikleri veya kısımları sizin için erişilemez hale gelebilir veya beklendiği gibi çalışmayabilir. Çerezler aynı zamanda, tarayıcınızdaki yardım talimatlarını izleyerek kaldırılabilir veya engellenebilir.

 

TARAYICI AYARLARI

Birçok tarayıcıda bulunan Yardım özelliği, tarayıcınızın yeni çerezleri kabul etmesini engelleme, yeni bir çerez aldığınızda tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlama ve çerezleri tamamen devre dışı bırakmayla ilgili size yol gösterir. Buna ek olarak Flash gibi tarayıcı eklentileri tarafından kullanılan benzer verileri, eklentinin ayarlarını değiştirerek ya da üreticisinin web sitesini ziyaret ederek devre dışı bırakabilir veya silebilirsiniz.

 

İNTERNET REKLAMCILIĞI

Çerezleri, web işaretçilerini (eylem etiketleri veya tek pikselli gif'ler olarak da bilinir) ve başka teknolojileri (toplu olarak "çerezler " denir) kullanırız. Çerezler; görüntülediğiniz içerikleri, tıkladığınız reklamları ve bu Sitede ve başka sitelerde gerçekleştirdiğiniz diğer eylemleri öğrenmemizi sağlar. Bu, size daha faydalı ve alakalı içerikleri sunabilmemize olanak tanır. Bağlı olmayan sitelerle olan etkileşiminizi kimliğinizle ilişkilendirmeyiz. İlgi alanına dayalı reklamlarımızı gösteren reklamcılar veya üçüncü taraf sitelerle hiçbir kişisel bilgiyi paylaşmayız.

 

Cat.com web sitesinde Çerezlerin kullanımı hakkında ek bilgi için buraya tıklayın.

 

SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAF VE VİDEO ŞART VE KOŞULLARI

SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAF VE/VEYA VİDEO GÖNDERİMİ KAMPANYASI ŞART VE KOŞULLARI

#YesCaterpillar ile cevap vererek işbu vesileyle Sosyal Medya Fotoğraf Gönderimi Kampanyalarına yönelik aşağıdaki Şartlar & ve Koşulları kabul ediyorum:

 

1. İSİM, TANITICI, METİN, FOTOĞRAF, VİDEO, SURET ve FİKRİ MÜLKİYET KULLANIMI. İşbu sözleşmeyle Caterpillar Inc. ("Caterpillar "), bağlı kuruluşları ve iştirak şirketlerine ve bunların ilgili varislerine (toplu olarak "İzin Verilen Taraflar " olarak anılacaktır); www.cat.com, www.caterpillar.com ve Caterpillar veya bağlı kuruluşları ve iştirak şirketleri tarafından kontrol edilen diğer web sitelerinde (topluca "Caterpillar Web Siteleri " olarak anılacaktır) ve Facebook, Instagram, Twitter, diğer sosyal medya platformları ve diğer web sitelerinde (topluca "Platformlar " olarak anılacaktır) ve diğer yazılı, görsel ve video pazarlama ve diğer reklam alanlarında ("Reklam ") İzin Verilen Tarafların kampanya etiketlerini (topluca "İçerik " olarak anılacaktır) kullanarak özel olmayan, geri çekilemez (bu sayfadaki Kısım 3, Kaldırma başlığı altında belirtilen hariç), sınırlamasız, sürekli, telifsiz, tamamen alt lisans verilebilir, tamamen ödenmiş, dünya çapında geçerli bir lisans ve Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformları dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, sosyal medya platformlarında paylaşılan adımı ve/veya tanıtıcımı, görüntümü/görüntülerimi, suretimi, metinleri ve fotoğraf/fotoğraflar ve/veya video/videoları kullanma hakkını/haklarını ve iznini/izinlerini veriyorum.

 

İçeriğin; İzin Verilen Tarafları tanıtmak ve bunların reklamını yapmak amacıyla, herhangi bir ortamda ve herhangi bir amaçla, tamamen veya kısmen, dünyanın her yerinde, herhangi bir anda, sınırsız sayıda proje için, tüm reklamcılık, pazarlama veya ticaret amaçlarına yönelik olarak kullanılabileceğini, kopyalanabileceğini, dağıtılabileceğini, yayınlanabileceğini, sergilenebileceğini, dijitalleştirilebileceğini, halka açık olarak ifşa edilebileceğini, çoğaltılabileceğini, değiştirilebileceğini, düzenlenebileceğini, manipüle edilebileceğini ve başka bir şekilde kullanılabileceğini kabul ediyorum.

 

İçeriğin; herhangi bir şekilde kullanılması (burada belirtilen şartlara uygun olarak) bulandırılması, değiştirilmesi, düzenlenmesi, bozulması, hatalı çoğaltılması veya herhangi bir birleşik formda kullanılmasından kaynaklanan hiçbir onay hakkımın, tazminat talebimin (bununla sınırlı olmaksızın telifler dahil) ve hiçbir hak iddiamın (bunlarla sınırlı olmaksızın gizlilik ihlali, hakaret, yayın hakkı, telif hakkı ihlali veya marka ihlaline dayanan iddialar dahil olmak üzere) olmayacağını kabul ediyorum. Ek olarak, İçeriğe ilişkin sahip olabileceğim tüm manevi haklarımdan geri alınamaz bir şekilde feragat ediyorum. Herhangi bir kişisel bilgimi sağladığım ölçüde, Caterpillar'ın Gizlilik Beyanına (http://www.cat.com/en_US/legalnotices.html#privacy) uymayı kabul ediyorum

 

2. ÜÇÜNCÜ TARAF PLATFORMLARIN ŞARTLARIYLA UYUMLULUK. Platformlarda İçerik paylaşırken bu tür Platformların şart ve hükümlerine uyacağımı onaylıyor ve kabul ediyorum.

 

Bu tür platformların gizlilik bildirimlerini dikkatli bir şekilde okumanız gerekir.

 

3. KALDIRMA. İçeriğimin Platformlardan, Caterpillar Web Sitelerinden ve Reklamlardan kaldırılmasını istersem şu adrese bir e-posta iletisi göndereceğim: Info_Cat@cat.com

 

4. BEYAN VE TAAHHÜTLER/KULLANICI TARAFINDAN TAZMİNAT. Şu şartları beyan ve taahhüt ederim: (a) 18 yaşında veya daha büyüğüm; (b) İçeriği paylaşmak için yasal hakkım var; (c) İçerik veya İçeriğin İzin Verilen Taraflar tarafından kullanımı, bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir yayın hakkı, ticari marka, patent ve/veya telif hakkı dahil olmak üzere başka herhangi bir kişi veya kuruluşun fikri mülkiyet haklarını ya da diğer haklarını veya yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal etmeyecektir; (d) İçerik; uygunsuz, yakışıksız, müstehcen, nefret içeren, hileli, karalayıcı, yerici, iftira niteliğinde veya başka herhangi bir şekilde uygunsuz davranış içeren bir içerik bulundurmayacaktır ve (e) İçerik, herhangi bir reklam veya ticari içerik içermeyecektir.

 

İzin Verilen Tarafların her birini; herhangi bir üçüncü taraf tarafından yapılan tüm hak iddiaları, davalar, talepler, eylemler veya herhangi bir türdeki diğer işlemlere ve bu tür hak iddiası, dava, eylem, talep veya diğer işlemlerle ilgili ya da bunlardan doğan makul avukat ücretleri ve İzin Verilen Tarafların maruz bırakıldığı veya başka şekilde İzin Verilen Taraflarca yapılan harcamalar dahil olup bunlarla sınırlı kalmaksızın tüm zararlar, sorumluluklar, maliyetler ve giderlere karşı tazmin edeceğimi, savunacağımı ve İzin Verilen Tarafların zararlarını karşılayacağımı kabul ediyorum. İşbu paragrafta bahsedilen hak iddiaları, davalar, eylemler, talepler ya da diğer işlemler: (a) burada belirtilen, tarafıma ait garantiler, beyanlar veya anlaşmaların ihlali ya da sözde ihlali, (b) bu Sosyal Medyada Fotoğraf ve/veya Video Gönderi Kampanyası Şart ve Koşulları'nın ihlali veya (c) herhangi bir yasanın/yasaların, yönetmeliğin/yönetmeliklerin ya da üçüncü taraflara ait hakların ihlaline dayalı olabilir.

 

Bu tür hak talebi, dava, eylem, talep ve diğer işlemlerle ilgili veya bunlardan doğan uygun avukat ücretleri ve İzin Verilen Tarafların maruz bırakıldığı ya da başka şekilde İzin Verilen Taraflarca yapılan harcamalar dahil olup bunlarla sınırlı kalmaksızın tüm masrafları, zararları ve harcamaları ödeyeceğim.

 

5. İZİN VERİLEN TARAFLARIN GARANTİ REDDİ VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI; ÇÖZÜM; İLERİYE YÖNELİK BEYANLAR; BASIN AÇIKLAMALARI; FESİH; SİTELERİ GÜNCELLEME; BAĞLI SİTELER; ANLAŞMANIN BÜTÜNLÜĞÜ; SORULAR. İşbu sözleşmeyle Caterpillar'ın web sitesinde (http://www.cat.com/en_US/legal-notices.html#terms) bulunan Kullanım Şartları Bildirimi kapsamında listelenen Garanti ve Sorumluluğun Sınırlandırılması, İleriye Yönelik Beyanlar, Basın Açıklamaları, Fesih, Siteleri Güncelleme, Bağlı Siteler ve Anlaşmanın Bütünlüğü ve Sorular kısımlarında öne sürülen hükümleri anlıyor ve kabul ediyorum.

 

6. KULLANMA ZORUNLULUĞU YOKTUR. Şunları anlıyor ve kabul ediyorum: (a) İzin Verilen Tarafların İçeriği (veya herhangi bir kısmını) hiçbir şekilde kullanma zorunluluğu yoktur ve (b) İzin Verilen Taraflar, tamamen kendi takdirlerine bağlı olarak herhangi bir sebeple ve herhangi bir anda İçeriği (veya herhangi bir kısmını) Platformlardan, Caterpillar Web Sitelerinden veya Reklamlardan kaldırabilir. Buna ek olarak İzin Verilen Tarafların; uygunsuz, yakışıksız, müstehcen, nefret içeren, hileli, karalayıcı, yerici, iftira niteliğinde olduğunu düşündüğü ya da sınırlama olmaksızın gizlilik, yayın veya fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere başkasının haklarını ihlal ettiğine inandığı hiçbir İçeriği ya da başka malzemeyi kullanmayacağını anlıyor ve kabul ediyorum.